Online garantiforlængelse

Få 2 år oveni og forlæng din garanti fra 2 til 3 år: Du skal blot udfylde formularen og få et ekstra års garanti.

Bemærk venligst: - Fornyelser skal foretages inden for de første to år fra købsdatoen. Vi kan desværre ikke tage hensyn til forlængelser, der indtastes efter udløbet. - Opbevar din kvittering godt, for garantien er kun gyldig med købsbeviset. - Alt tilbehør er udelukket fra garantiforlængelsen.Garantibetingelser

Generel information og garanti

Our warranty terms apply individually for each country. Learn more on our warranty terms for the EU and Switzerland. For further information on other countries please contact us: service@satch.de

Vi, FOND OF GmbH, yder to års garanti på forarbejdning og materiale af alle satch skolerygsække og satch kufferter – herefter kaldet satch-produktet – fra købsdatoen. Garantien gælder inden for den Europæiske Unions og Schweiz’ geografiske anvendelsesområde og inden for det personlige anvendelsesområde, såfremt du som forbruger i henhold til § 13 BGB har købt en satch-produkt.

Dine lovbestemte rettigheder som forbruger ved mangler (efteropfyldelse, tilbagetrædelse eller reduktion samt evt. Skadeserstatning i henhold til §§ 437 ff. BGB) begrænses ikke af denne garanti, men kan gøres gældende over for den pågældende forhandler (sælger) uafhængigt og gratis af denne garanti.

Hvis du inden for den toårige garantiperiode konstaterer materiale- eller forarbejdningsfejl, og dit satch-produkt overdrages til den pågældende forhandler eller direkte til os inden udløbet af garantien, afhjælper vi den pågældende mangel eller erstatter dit satch-produkt med et fejlfrit produkt. Vi træffer beslutning om, hvordan fejlene skal afhjælpes. Vi dækker i den forbindelse de omkostninger, der er forbundet med at afhjælpe fejlen som sådan, samt eventuelt opståede forsendelsesomkostninger. Andre omkostninger, som derudover kan opstå i forbindelse med garantikravet, som f.eks. omkostninger til forsendelseskasser, dækkes ikke af os.

Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, der skyldes forkert håndtering, uheld eller ekstreme temperaturer.

Alt tilbehør til dit satch-produkt, som udelukkende er dækket af de lovpligtige garantirettigheder, er udelukket fra garantien, især: Beklædning, fritidsrygsække, sportstasker, gymnastikpose, penalhus, penalhus rulle, pencil slider, regnslag, hæftemapper, drikkedunke, madkasser, pengekat, penalhus inkl. fyld, clutch, swaps, refleksmærker, tags, laptop sleeves.

Vær opmærksom på, at satch-produkt kan blive påvirket pga. ydre påvirkninger som f.eks. vask i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen, eller at den kan blive udsat for stor kraft ovenfra, som f.eks. ved at sidde på den, og derved miste sin stabilitet. I disse tilfælde er vores garanti ikke gældende, da der er tale om forkert håndtering.

Garantiperioden forlænges ikke med yderligere to år i tilfælde af garanti. Garantien er altid gyldig fra købsdatoen og begrænset til den periode på to år, der skal beregnes fra købsdatoen.

Rejsning af garantikrav

I tilfælde af en garantisag bedes du henvende dig til os som garantigiver:
FOND OF GmbH
Vitalisstraße 67
50827 Köln, Tyskland
info@satch.com
+49 (0) 221 9567 3229

For at gøre garantikravet gældende skal du først tilmelde din satch-produkt pr. e-mail, telefon eller direkte via den dertil beregnede online-kontaktformular. I meddelelsen indgår købskvitteringen (faktura eller kvittering), en skadebeskrivelse, billeder af skaderne samt ansøgerens personlige adresseoplysninger. Ca. 1-2 arbejdsdage efter at have sendt formularen, modtager du et svar via e-mail, hvor garantisagen bekræftes og den videre fremgangsmåde forklares.

Garantiprocedure

Såfremt alle nødvendige oplysninger foreligger, og garantisagen oprettes, modtager du en returlabel fra os og sender din satch-produkt, der skal reklameres over, tilbage til os i originalkartonen eller en egnet pakke. Omtrent 1-2 hverdage efter modtagelse af returforsendelsen følger undersøgelsen og reparationen af din satch-produkt. Hvis der er tale om en uoprettelig defekt på produktet, vil du blive kontaktet igen via e-mail og blive informeret om kravet på et ombytningsprodukt. Hvis kontrollen viser, at der ikke foreligger et garantitilfælde, sender vi din satch-produkt tilbage til dig uden beregning.