Databeskyttelseserklæring

Mange tak for din interesse for vores online-tilbud. Beskyttelsen af din privatsfære er meget vigtig for os. Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af dine personlige data og din ret til informationsmæssig selvbestemmelse. Herunder vil vi informere om hvordan vi behandler dine data. For vore online-tilbud på hjemmesiden www.fondofbags.de (i det følgende „hjemmesiden“) gælder bestemmelserne i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du ikke er indforstået med disse bestemmelser, beder vi dig om ikke at åbne denne hjemmeside eller på nogen anden måde benytte den.

1. Generelle anvisninger

Vi indsamler, bearbejder og bruger personrelaterede data i overensstemmelse med de i denne databeskyttelseserklæring beskrevne regler og under overholdelse af Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) samt Telemediengesetze (TMG). Ansvarlig jf. BDSG for indsamling, bearbejdning og brug af personrelaterede data på denne hjemmeside er FOND OF GmbH, Vogelsanger Str. 78

D - 50823 Köln, (i det følgende også benævnt „vi“ eller „os“).

Logfiler

Du kan besøge vores hjemmeside uden aktivt at give information om din person.

Vi indsamler dog ved hvert besøg på hjemmesiden automatisk en række tekniske data i såkaldte log-filer, hvor det drejer sig om personrelaterede data.

Disse er:

Brugerens IP-adresse Navnet på den søgte hjemmeside eller fil Dato og klokkeslæt for besøget Overført datamængde Melding om gennemført besøg Browser-type og version Brugerens styresystem brugerens anvendte slutenhed, inklusive MAC-adresse Reference-URL (den side der blev besøgt senest) Disse data bliver ikke sammenholdt med andre personrelaterede data, som du har angivet aktivt inden for hjemmesidens rammer.

Serverens log-filer med de ovennævnte data bliver automatisk slettet efter syv dage. Vi forbeholder os ret til at gemme serverens log-filer længere, hvis der foreligger årsager, som kan give anledning til formodning om en uretmæssig adgang (f.eks. hacking eller et såkaldt DOS-angreb).

Hvad er en IP-adresse

IP-adressen er den adresse, der gælder verden over på tidspunktet for tildeling af den bestemte betegnelse på din computer fra din internetudbyder, i sin mest almindelige form (IPv4), af fire sæt tal adskilt af punktum. Normalt vil du som privat bruger ikke benytte en konstant IP-adresse, da denne kun tildeles forbigående af din internetudbyder (såkaldt ”dynamisk IP-adresse”). Ved en permanent tildelt IP-adresse (såkaldt ”statisk IP-adresse”) er en bestemt tildeling af brugerdata via dette kendetegn i princippet mulig. Bortset fra at kunne opspore uretmæssig adgang til vores internettilbud anvender vi grundlæggende ikke disse data personrelateret, men evaluerer kun på anonymiseret basis, hvilken af vore hjemmesider, der bliver favoriseret, hvor mange daglige besøg og lignende.

Vores hjemmeside understøtter allerede de nye IPv6-adresser. Hvis du allerede råder over en IPv6-adresse skal du vide følgende: IPv6-adressen består af otte fireblokke. De første fire blokke bliver, lige som ved den samlede IPv4-adresse, typisk tildelt dynamisk ved privat anvendelse. De sidste fire blokke i en IPv6-adresse (såkaldt ”Interface-Identifier”) bestemmes dog af slutenheden, som du bruger til at browse på hjemmesiden. Såfremt dette ikke er indstillet anderledes i styresystemet, bruges den såkaldte MAC-adresse til dette. Ved MAC-adressen handler det om en art serienummer, der er tildelt verden over en gang til alle IP-egnede enheder. Vi gemmer derfor ikke de sidste fire blokke i din IPv6-adresse. Generelt anbefaler vi at du aktiverer den såkaldte ”Privacy Extensions”-funktion i slutenheden, for bedre at anonymisere de sidste fire blokke i din IPv6-adresse. De fleste gængse styresystemer råder over en ”Privacy Extensions”-funktion, som dog i mange tilfælde ikke er fabriksindstillet.

Brug af tjenester og services

Personrelaterede data bliver desuden indsamlet, når du oplyser dem til os inden for rammerne af de på vores hjemmeside tilbudte tjenester og services, specielt ved ordrer, ved åbning af en online-brugerkonto, ved forespørgsler samt i tilfælde af tilmelding til vores nyhedsbrev.

Vi bruger primært personrelaterede data til afvikling af ordrer. Dette omfatter også fremsendelse af data i det omfang, det er nødvendigt for levering fra os til de transportfirmaer, vi bruger, samt videregivelse af betalingsdata til de finansieringsvirksomheder, der står for afvikling af betalingen. Derudover bruger vi personrelaterede data for at tilbyde informationer om ordrer, tjenester, services samt tilbud, f.eks. i tilfælde af tilmelding til vores nyhedsbrev (sml. art. 3 i denne databeskyttelseserklæring).

Reklamebrug

Der sker kun brug, bearbejdning og videregivelse af personrelaterede data til reklame - under forbehold af videregående udtrykkelig samtykke (f.eks. deltagelse i vores nyhedsbrev) - inden for rammerne af de legale bestemmelser, der tillader en hjemmesideejer at oprette pseudonymiserede brugerprofiler over brugeradfærd på en hjemmeside og udnytte dem til reklame- og analysebrug. Til det formål bruger vi de nedennævnte 4 beskrevne værktøjer. Du kan altid modsætte dig bearbejdning og brug af personrelaterede data til reklameformål ved at sende os en formløs meddelelse. For en sådan erklæring om tilbagekaldelse bedes du bruge de under pkt. 8 i denne databeskyttelseserklæring nævnte kontaktdata eller de under 4 opførte links til de enkelte værktøjer.

Datasletning og dataspærring

Vi gemmer kun personrelaterede data så længe det er nødvendigt for at udføre den ydelse, du har bedt om eller som du har givet din tilladelse til, såfremt der ikke består andre juridiske forpligtelser. Opbevaringspligten, der er pålagt os til opbevaring af data, følger af regnskabsreglerne (§ 257 HGB), og af skattelovgivningen (§ 147 AO, samt § 14b UDtG). I henhold til disse love skal forretningsmæssig kommunikation, afsluttede ordrer og ordrebilag opbevares i op til 10 år. Såfremt vi ikke længere har brug for disse data til gennemførelse af ydelsen til dig, bliver disse data spærret. Dette betyder, at data nu kun må anvendes til regnskabsmæssige formål og til skattespørgsmål.

2. Anvendelse af cookies

Vi bruger såkaldte cookies i vore online-tilbud på forskellige sider for at gøre brugen af vores hjemmeside nem og gøre brugen af bestemte funktioner mulig, specielt til udarbejdelse af et brugervenligt shopping-system med varekurvfunktion.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt af os på din computer gennem din browser. Disse filer indeholder kun data, som vi sender til din computer. Private data kan således ikke spores. Gennem cookies har vi mulighed for at identificere din computer, at tilpasse vores online-shop mere personligt og lette dig brugen af denne.

Cookies er ikke farlige for din computer. De kan ikke udlæse nogen harddiskdata, ikke overføre virus, ikke sende e-mails eller ses af andre webservere.

Hvilken slags cookies bruger FOND OF GmbH?

Vi bruger såkaldte sessions-cookies og varige cookies. Session-cookies indsættes udelukkende i en kort tid og til at klargøre bestemte funktionaliteter. Når browseren lukkes bliver sessions-cookies slettet igen. De såkaldte varige cookies opbevares også efter at browseren er lukket, og kan have en levetid fra få dage til flere måneder.

Session-Cookies bruger vi når du tilmelder dig med din online-brugerkonto. Denne cookie er nødvendig for den tekniske brug af bestemte funktionaliteter i vores shop, og eksisterer kun indtil du lukker din browser.

Vi arbejder sammen med nogle få partnerselskaber, som understøtter os ved indhentning og analyse af anonymiserede data (sml. pkt. 4 i denne databeskyttelseserklæring). Ved besøget i vores online-shop bliver der derfor også gemt cookies fra partnerselskaber på din computer. Disse Third-Party-Cookies er normalt varige cookies. Disse cookies bliver på intet tidspunkt sammenknyttet med dine personrelaterede data.

Hvordan kan jeg deaktivere cookies?

De fleste browsere er indstillet til at acceptere cookies automatisk. Hvis du ikke ønsker at udnytte fordelene ved cookies, kan du ændre behandlingen af cookies i sikkerheds- eller datasikkerhedsindstillingerne i din browser. Du kan deaktivere gemning af cookies, herunder Third-Party-Cookies, eller indstille din browser sådan, at du får en underretning så snart der sendes cookies. Til det formål har browseren ofte en funktion for også efterfølgende at kunne slette enkelte eller samtlige cookies. Via hjælpefunktionen kan du i de fleste webbrowsere se hvordan du kan foretage disse indstillinger.

Vi henviser til at i tilfælde af deaktivering af cookies kan man ikke bruge samtlige funktioner på vores hjemmeside, og heller ikke på visse andre af de hjemmesider, du bruger. Hvis du blokerer for at gemme alle cookies, kan vi ikke længere tilbyde visse funktioner på vores shop. Dette omfatter bl.a. varekurven og den komplette ordregang.

Vi anbefaler derfor at lade gemning af cookies være aktiveret for vores hjemmeside.

3. Nyhedsbrev

I tilfælde af tilmelding til vores nyhedsbrev indsamler og bearbejder vi dine personrelaterede data (især e-mail-adresse) for fremsendelse af informationer om nyheder, informationer om vore produkter, specielle tilbud og andre kundeinformationer samt aktioner.

For tilsendelse af vores nyhedsbrev benytter vi listeudbyderen MailChimp, et tilbud fra The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Ste 404 Atlanta, GA 30318 („TRSG“). Hvis du tilmelder dig til vores nyhedsbrev vil vi videregive de data, du har oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, til TRSG, hvor de gemmes. Inden for disse rammer behandler TRSG udelukkende de fremsendte eller genererede personrelaterede data jf. vores ordre, og anvender ikke dine data til egne formål.

Efter tilmelding modtager du fra MailChimp en e-mail for at bekræfte din tilmelding (”double opt-in”). MailChimp tilbyder omfattende analysemuligheder af, hvordan nyhedsbreve bliver åbnet og brugt. Disse analyser er grupperelateret og bliver ikke anvendt af os til individuel vurdering. MailChimp anvender derudover analyseværktøjet Google Analytics og inkluderer det om nødvendigt i nyhedsbrevet. Flere detaljer om Google Analytics finder du på denne side under pkt. 4. Yderligere informationer om MailChimp og databeskyttelse hos MailChimp finder du under: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan man naturligvis bruge de under pkt. 8 i denne databeskyttelseserklæring oplyste kontaktdata.

4. Webtracking

Vi bruger Webtracking-Tools Google Analytics, Google Criteo, Hotjar, til analyse- og marketingsformål og for at forbedre vores online-tilbud og at gøre det endnu mere attraktivt.

4.1 Google Analytics & Google Remarketing

Denne hjemmeside benytter Google Analytics og Google Remarketing. Disse tjenester tilbydes af Google Inc. („Google“).

Registrering gennem Google Analytics og Google Remarketing kan du forhindre, idet du klikker på nedenstående link. Derved installeres i din browser en „Opt-Out-Cookie“, så der fremover ikke sker registrering af dine data ved besøget på denne hjemmeside:

Deaktivere Google Analytics

Google anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, som bliver gemt på din computer. Herved bliver brugeranalysen af denne hjemmeside muliggjort af dig. Gennem cookies bliver informationer om din brug af denne hjemmeside indsamlet (incl. din IP-adresse) videresendt og gemt på en server hos Google i USA. Brugen af funktionen „anonymizeIP“ for din IP-adresse garanterer inden for EU eller medlemsstaterne i EØS afkortning af IP-adressen for den sidste oktet, hvorved en klar tildeling af IP-adressen ikke længere er mulig.

Informationerne bliver brugt af Google til at vurdere din brug af hjemmesiden. Der oprettes rapporter over hjemmesideaktiviteterne for hjemmesideejeren og desuden mulighed for at se sammenhæng med brugen af hjemmesiden og de tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af internettet. De informationer bliver videresendt fra Google til tredjepart, såfremt dette er foreskrevet i loven, eller tredjepart bearbejder disse data efter Googles ordre.

Der åbnes for annoncer på hjemmesider på internettet fra tredjepartsudbydere. Google og tredjepartsudbydere vil bruge data for at åbne for reklame på tredjeparts hjemmesider.

Du kan deaktivere brug og gemning af cookies gennem Google ved en tilsvarende indstilling af din browser-software, idet du åbner www.google.de/privacy/ads og aktiverer „Opt-Out“ knappen, eller klikker på linket: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ogog downloader Plugin til deaktivering af Google Analytics. Flere oplysninger om Googles bestemmelser finder du under www.google.com/intl/de/privacy.

Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, henviser vi dig til at du muligvis ikke kan udnytte alle funktioner på denne hjemmeside i det fulde omfang.

4.2 Hotjar

Vi anvender Hotjar, et Webanalyse-Tool fra Firmaet Hotjar Ltd. Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta („Hotjar Ltd.“), for at registrere tilfældigt udvalgte enkeltbesøg (kun med anonymiseret IP-Adresse). På den måde dannes en log over musebevægelser og klik med henblik på at afspille enkelte hjemmesidebesøg stikprøvevist og afdække potentielle forbedringer for hjemmesiden. Informationerne er ikke personrelaterede og bliver ikke videregivet. Via følgende link kan du se, hvordan du kan undgå oprettelse af data via Hotjar: https://www.hotjar.com/opt-out

4.3 Criteo

Desuden bruger vi teknologien fra Criteo. Formålet med Criteo cookies er brugerens Targeting/Retargeting på vores hjemmeside, for at vise personaliserede annoncer ved din fremtidige navigation. Hvis du ikke vil have sat Criteo cookies, kan du afklare din Opt-Out via det følgende link med en enkelt klik http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie:

Alternativt kan du deaktivere anvendelsen af cookies fra tredjepartsudbydere, idet du åbner deaktiveringsiden fra netværksreklameinitiativet under www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

5. Social Plugins

5a Facebook

Vi benytter såkaldte „Social Plug-Ins“ fra det sociale netværk www.facebook.com („Facebook“). Facebook drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Detaljerede og videregående henvisninger og informationer om funktionerne ved de enkelte Social Plug-Ins og deres udseende kan læses under: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Hvis du besøger vore sider, bliver der oprettet en direkte forbindelse via plugin mellem browser og Facebook-serveren. Derved modtager Facebook information om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Dermed kan Facebook tilknytte besøget på vore sider til din brugerkonto. Vi henviser til, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet i de oversendte data samt deres brug gennem Facebook. Du finder flere informationer i databeskyttelseserklæringen hos Facebook på http://de-de.facebook.com/policy.php.

For at forhindre, at Facebook samler de ovenfor skitserede data gennem dit besøg på vores onlinetilbud, skal du logge ud fra Facebook inden besøget hos os. For at forhindre en generel adgang fra Facebook til dine data ved besøg på onlinetilbud, tilbydes diverse Add-Ons for forskellige browsere. Som muligt værktøj til at blokere for Facebook Social Plug-Ins henviser for eksempel til værktøjet „Facebook Blocker“, der kan åbnes her: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5b Twitter

På vore sider er funktionerne fra Twitter integreret. Disse funktioner tilbydes gennem Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og funktionen "Re-Tweet" bliver de hjemmesider, du har besøgt, tilknyttet din Twitter-konto og vist over for andre brugere. Derved overdrages data også til Twitter. Vi henviser til, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet i de oversendte data samt deres brug gennem Twitter. Du finder flere informationer i databeskyttelseserklæringen hos Twitter på http://twitter.com/privacy.

Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger hos Twitter i konto-indstillingerne under http://twitter.com/account/settings.

5c Google +

Vore sider benytter funktionerne hos Google +1. Udbyder er Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Registrering og videregivelse af informationer: Ved hjælp af ikonet Google +1 kan du offentliggøre informationer verden over. Via Google +1 ikonet får du og andre brugere personaliseret indhold fra Google og vore partnere. Google gemmer både den information, som du har givet til et indhold i +1, og også informationer om den side, som du har åbnet ved at klikke på +1. Din +1 kan blive vist som præsentation sammen med dit profilnavn og dit foto i Google-tjenester, som f.eks. i søgeresultater eller i din Google-profil, eller andre steder på hjemmesider og annoncer i internettet. Google optegner informationer om dine +1-aktiviteter for at forbedre Google-tjenesten for dig og andre. For at kunne bruge Google +1 ikonet skal du have en offentlig Google-profil, der kan ses verden over, som mindst skal indeholde det navn, der er valgt til profilen. Dette navn bliver anvendt i alle Google-tjenester. I mange tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du har brugt til at dele indhold over din Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan vises for brugere, som kender din e-mail-adresse eller har andre informationer, der kan identificere dig.

Brug af de registrerede informationer. Ud over de ovennævnte formål bliver de informationer, som du har givet, brugt i henhold til de gældende Google-databeskyttelsesbestemmelser. Google offentliggør muligvis statistikker i resumé over brugerens +1-aktiviteter eller giver disse videre til brugere og partnere, som f.eks. udgivere, annoncører eller tilknyttede hjemmesider.

5d Pinterest

På vores side anvender vi Social Plugins fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Når du åbner en side, der indeholder en sådan plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Pinterest’s servere. Plugin videresender dermed protokoldata til serveren hos Pinterest i USA. Disse protokoldata indeholder muligvis din IP-adresse, adressen på den hjemmeside, du besøgte, som ligeledes indeholder Pinterest-funktioner, browserens type og indstillinger, dato og tidspunkt for forespørgslen, din anvendelsesmåde for Pinterest samt cookies.

Yderligere informationer om formål, omfang og videre behandling og brug af data gennem Pinterest samt dine rettigheder og muligheder for beskyttelse af din privatsfære i denne forbindelse finder du i databeskyttelsespolitikken hos Pinterest. https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

6. Vurderinger

Ved hjælp af partneren eKomi Ltd. er det muligt at give en vurdering af vores online-shop samt af vore produkter. Derfor bliver personrelaterede data gemt. På grund af tekniske forhold er det muligt, at man kan oprette personoplysninger. Disse bliver kun brugt til at sikre evaluering og til anonyme vurderingen. De data, som du oplyser ved en evaluering, bliver ikke brugt til reklameformål.

7. Datasikkerhed

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen via internettet i det store og hele er usikker. Det kan ikke udelukkes, at overleverede data kan spores af uberettigede personer og eventuelt sågar forfalskes. For sikker kommunikation med os tilbyder vi standardmæssigt en krypteret kommunikation via SSL-protokollen, som vi anvender til overførsel af dine personrelaterede data i ordreprocessen. Adgangen til din online-kundekonto er kun mulig efter indtastning af din brugerkode samt dit personlige password. Du bør altid behandle dine adgangsdata fortroligt og lukke browservinduet, når du har afsluttet din kommunikation med os, specielt når du bruger computeren fælles med andre. Vi sikrer desuden vores hjemmeside og andre systemer med tekniske og organisatoriske forholdsregler mod tab, forstyrrelser, adgang, ændring eller udbredelse af dine data gennem uvedkommende personer. Når du besøger vore hjemmesider, registrerer vores webserver af hensyn til systemsikkerheden midlertidigt domænenavnene eller IP-adresse for den besøgende samt adgangsdato, clientens filanmodning (filnavn og URL), HTTP svarkode og den hjemmeside, hvorfra du besøger os, samt antallet at de overførte bytes inden for forbindelsens ramme.

8. Rettigheder

Du har når som helst ret til gratis oplysning om dine gemte personrelaterede data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandling, samt ret til korrektion, spærring eller sletning af disse data. Du er altid velkommen til at henvende dig til adressen, angivet i kolofonen, om dette eller med yderligere spørgsmål angående personrelaterede data.

9. Kontaktperson og kontakt

Angående spørgsmål om undersøgelse, bearbejdning eller brug af dine personrelaterede data, ved oplysninger, berettigelse, spærring eller sletning af data samt i tilfælde af en hvilken som helst tilbagekaldelse af givne godkendelser bedes du henvende dig til:

FOND OF GmbH
Vitalisstraße 67
50827 Köln

Phone: +49(0) 221 / 956 73 229 Fax: +49(0) 221 / 539 705-40
E-mail: info@satch.com

Bemærk:

Efter ikrafttrædelse af den generelle databeskyttelsesforordning (ca. medio 2018) skal følgende oplysninger tilføjes, som kun vanskeligt lader sig integrere i databeskyttelseserklæringen.

-Retsgrundlaget for databehandling (art. 14 afs. 1 (b) DS-GVO); for så vidt retsgrundlaget består af en ”legitim interesse” for det ansvarlige sted (eller en tredjepart), skal også den ”legitime interesse” udtrykkeligt nævnes (art. 14 afd. 1 (c) DS-GVO). - Henvisning til retten til dataportabilitet - Henvisning til retten til indsigelse ved en datatilsynsmyndighed - Navn og kontaktdata for den tilsynsførende for databeskyttelse